Priami účastníci protifašistického odboja z Revúcej si prevzali vyznamenania

O tom, že Revúca oslávila 65. výročie svojho oslobodenia od fašizmu v pamätný deň 25. januára 2010 sme už na stránke Maj Gemer informovali. Dnes sa ešte raz k tejto slávnostnej udalosti vraciame podrobnejšie článkom Jána Debnára z Revúcej, ktorý ďalej píše: Oslavy na Námestí slobody v Revúcej po priliehavej básni povstaleckého básnika – revúckeho rodáka Jána Brocku pokračovali príhovorom primátorky mesta Evy Cireňovej, ktorá v ňom priblížia priebeh oslobodzovacích bojov. Zúčastnili sa na nich príslušníci 2. ukrajinského frontu a 4. rumunskej armády, pričom v boji padli dvaja sovietski a štyria rumunskí vojaci. Na znak vďaky položili zástupcovia mesta, členovia Oblastného výboru a ZO SZPB spolu s predstaviteľmi koaličných strán pietne vence a kytice kvetov k pamätníku oslobodenia, ako aj k bronzovej buste veliteľa povstaleckej armády na Slovensku gen. Rudolfa Viesta – miestneho rodáka.
Občania Revúcej si každoročne pripomínajú aj obete povstaleckého hnutia na miestnom cintoríne pri šiestich vojnových hroboch i za účasti školskej mládeže. Nezabúdajú ani na 66 odvlečených židovských detí, žien a starcov do Oswienčimu, z ktorého sa už nikdy nevrátili.
Po pietnom akte sa prítomní členovia SZPB a hostia z Námestia slobody odobrali za zvukov dychovej hudby Gemerčanka do Mestského domu kultúry. Tu na členskej schôdzi ZO obdržali priami účastníci odboja, resp. ich rodinní príslušníci, udelené vyznamenania. Pamätnú medailu Ministerstva obrany SR k 65. výročiu oslobodenia v boji proti fašizmu si prevzalo 5 členov a dvaja predtým na celoslovenských oslavách 65. výročia SNP vo Zvolene. Najvyššie zväzové ocenenie Zlatý kríž „Za vernosť“ obdržala jedna členka. Medailu gen. M. R. Štefánika, a to zlatú, obdržali 3 členky, striebornú 4 a bronzovú 6 členov. Jedna bola udelená in memoriam, ktorú prevzali synovia. Vyznamenania odovzdal člen predsedníctva ÚR SZPB a predseda Oblastného výboru v Rožňave Norbert Lacko.
Po oficiálnej časti nasledovala čulá rozprava prítomných priamych účastníkov odboja s členmi mladšej generácie odbojárov.

Text: Ján Debnár,
fotografie: Karol Žigo