Valné zhromaždenia matiačiarov v Štítniku, v Nižnej Slanej a v Rožňavskom Bystrom

Z Miestnych odborov Matice slovenskej v obciach rožňavského okresu som obdržal niekoľko pozvánok na valné zhromaždenia, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch.
Podľa nich najprv v Štítniku dňa 12. marca 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Klubu dôchodcov na Ochtinskej ulici č. 447 sa uskutoční zakladajúce valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej. Prípravný výbor zároveň očakáva prijímanie nových členov, záujemcovia o členstvo si prihlášku môžu vopred vyzdvihnúť u Mgr. Janky Vranovskej.
Valné zhromaždenie MO MS v Nižnej Slanej sa uskutoční v piatok 19. marca 2010 o 15.00 hod. v Obradnej sieni Obecného úradu na Námestí SNP č. 54.
Miestny odbor MS v Rožňavskom Bystrom zvolal svoje valné zhromaždenie na deň 20. marca 2010. Jeho program sa začne o 16. hod. v evanjelickom kostole spomienkou na Pavla Emanuela Dobšinského a položením venca k pamätnej tabuli umiestnenej pri vchode do kostola. V Kultúrnom dome o 17.00 hod. bude najprv kultúrny program, potom od 17.30 hod. bude valné zhromaždenie pokračovať. Výbor MO MS v Rožňavskom Bystrom a Ing. Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave, žiadajú miestnych matičiarov, aby si na valné zhromaždenie zároveň doniesli aj staré preukazy pre kompletizáciu členskej základne. Prijímajú sa tiež aj noví členovia.
7.3.2010

od - Maj Gemer