V Gemersko-polomskej knižnici sa deťom celú noc prihovárali rozprávkové bytosti

V ten deň aj iné deti sveta v mnohých knižniciach sa zišli, a s nimi tiež iste všetci milovníci písaného slova, aby spoločne oslávili sviatok knihy. Naša už druhá rozprávková noc v Gemerskej Polome, ktorá sa volá Noc s Andersenom 2010 bola krásne, sviatočne a knihovnícky čarovná. Veď z každého regála i police, z každej knihy sa deťom prihovárali rozprávkové bytosti, ktoré každého vtiahli do sveta rozprávky. Spoločne 36 detí a 6 dospelých sme nocovali vo vyzdobených priestoroch našej knižnice. Náš sprievod bol utešený, preveselý a plný čítaných rozprávok, divadielok – od Jozefa Cígera Hronského Tri múdre kozliatka, od Hansa Christiana Andersena Cisárové nové šaty, od Marianny Grznárovej Maťko a Kubko. Dievčence si pripravili aj niečo poučné o našich vtáčikoch. Spoločne sme prechádzali niekoľkými zaujímavými rozprávkovými, ale i poučnými scénami, ktoré zaviedli deti k vytúženému sladkému pokladu v podobe nádhernej a sladkej torty s logom akcie. Na rozprávkovej ceste nás sprevádzalo päť hostí, ktorí svojou návštevou spríjemnili našu „noc“. Ráno nás už čakalo slniečko a sem tam i slzičky smútku z rozlúčky s novými kamarátmi, knihami a s našou knižnicou. Veľmi nežné a nádherné na celom našom stretnutí bolo vzájomné priateľstvo našich najmenších účastníkov - detí z materskej školy, cez žiakov základnej školy až po študentky stredných škôl. Veď napokon celé veľké prekvapenie - „noc“ sa niesla v znamení deti deťom.

Za knižnicu
Dana Červenáková
(knihovníčka)

Deti čakala noc medzi knižkami...
Úspešné medzinárodné podujatie Noc s Andersenom 2010 sa konalo 26. marca v Obecnej knižnici v Gemerskej Polome. Deti opäť zažili z piatka na sobotu všeličo zaujímavé a dobrodružné. Spali v knižnici v spoločnosti dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena, pozvaných hostí - paní Mgr. Zuzany Hanuštiakovej, Boženy Cirbusovej, Márie Červenákovej, Ruženy Spišiakovej - a rôznych rozprávkových postavičiek. Pomocou nich sme zaujali detského čitateľa a vštepovali lásku ku knihám týmto jedinečným podujatím. Bola to noc ako v rozprávke plná krásnych zážitkov.
Eva Chanasová

A je za nami
Naša druhá Noc s Andersenom. Začínali sme s prípravami na Ňu pred niekoľkými mesiacmi a dnes... Dnes je už PO. Noc sa začala vlastne ešte cez deň, teda večer - v piatok 26.3.2010, prvou rozprávkou pani učiteľky Hanuštiakovej, pokračovala rôznymi aktivitami pre Andersenčatá a končila sa až v sobotu ráno poslednou rozprávkou. Asi najočakávanejšia časť Noci bola časť s názvom Hľadanie pokladu. Táto časť sa odštartovala v knižnici, potom po úspešnom zvládnutí prvého stanovišťa pokračovala von, odtiaľ sme sa presunuli ku tete Marike, kde sme si vypočuli ďalšiu rozprávku. Potom už nasledoval len presun do knižnice a nájdenie pokladu. To len Andersenčatá pozerali, keď ho uvideli! Ba čo by len uvideli. Keď ho ochutnali, všetci do jedného si prsty oblizovali. Na záver by som chcela povedať, že som rada, že sa nám aj táto Noc vydarila a dúfam, že sa z nej stane neodmysliteľná súčasť každého marca, mesiaca knihy.
Maťa Tomášiková,
fotografie: Maťa Tomášiková a Eva Chanasová

7.4.2010

POZNÁMKA: Viac fotografií nájdete na stránke: majgemer.sk