Pre niekoho začal máj ako mesiac lásky, pre iných obdobie školských majálesov

Pre niekoho začal máj ako mesiac lásky, pre iných ako obdobie školských majálesov
Nástupom mesiaca mája nám skôr narodeným prichádzajú z roka na rok na myseľ slová básne Karla Hynka Máchu: „Byl pozdní večer – první máj – / večerní máj – byl lásky čas. / Hrdliččin zval ku lásce hlas, / kde borový zaváněl háj. / O lásce šeptal tichý mech; / květoucí strom lhal lásky žel, / svou lásku slavík růži pěl, / růžinu jevil vonný vzdech. / Jezero hladké v křovích stinných / zvučelo temně tajný bol, / břeh je objímal kol a kol; / a slunce jasná světů jiných/ bloudila blankytnými pásky, / planoucí tam co slzy lásky. Našim mladším súčasníkom sa týmto mesiacom začína rovnako podobné pekné obdobie – Majálesy. Prvým takýmto z tohtoročných podujatí na hornom Gemeri bol 1. mája 2010 v Krásnohorskom Podhradí. Že stál za to, svedčí aj týchto niekoľko fotografií, ktoré pre Maj Gemer vyhotovili na miestnej ZŠ. K nim riaditeľ Základnej školy Mgr. Ladislav Mikula doplnil nasledovný text: "Obecný majáles pripravuje každoročne Školská, kultúrna komisia pri OcÚ Krásnohorské Podhradie. Zapájajú sa do neho rôzne organizácie i združenia. Od obce dostávajú zhruba každý 80 eur, z nich nakupujú materiál do guláša, ktorý pripravujú miestni dôchodcovia, hasiči, poľovníci, futbalisti, vzpierači, motokrosári, Csemadok, združenie Ponte, ako aj združenia v rómskej osade a ochutnávka na rôzny spôsob môže začať ... O kultúrny program sa tradične postarajú materská škola a hlavne ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. Chceli sme tohtoročné oslavy ladiť v štýle retro, žiaľ nie všetky naše zámery vyšli podľa našich predstáv. O ozvučenie a dobrú zábavu sa postarala skupina Roads. Vcelku to bola veľmi vydarená akcia, kde sa stretli rodiny a známi a mali si čo povedať."
2. máj 2010

: Maj Gemer

Poznámka: Viac fotografií na stránke www.majgemer.sk