Hrdia sa nielen aragonitovou jaskyňou, ale aj pozoruhodnou históriou obce

Obec Ochtiná v Štítnickej doline je v súčasnosti známa viac Ochtinskou aragonitovou jaskyňou, než jej bohatou a pozoruhodnou históriou. Povedzme si teda niečo o nej.
Ide o slovanské sídlo ešte z čias poveľkomoravských. Po prvý raz sa v písomnostiach spomína v roku 1318. Osada však existovala už v 13. storočí a i keď písomná zmienka o nej ako Ochtinej z týchto rokov nie je, nespomína ju ani donačná listina kráľa Bela IV. z roku 1243, spomína sa v nej však železný hámor, pri ktorom osada už bola. Jej existenciu potvrdzuje aj starobylý kostol z prvej polovice 13. storočia, ktorý bol zasvätený patrónovi sv. Mikulášovi. Je to románska jednoloďová stavba so západnou predstavanou vežou, neskôr prestavaná na gotický náboženský objekt, ktorý prešiel v jednotlivých storočiach mnohými zmenami. Pozoruhodné sú aj vnútorné maľby zo 14. storočia.
V okolí sa nachádzalo mimoriadne bohatstvo nerastných surovín, čo umožnilo rozvoj podnikania. Už v polovici 13. storočia tu boli pece a vyhne, kde sa spracovávala železná ruda a železo. Ťažbou a spracovaním rudy sa zaoberali najmä nemeckí baníci - osadníci, ale i pôvodní obyvatelia – Slovania. Obec mala v minulosti výsadné postavenie, v mnohom pripomínala charakter baníckeho mestečka a banícky charakter si zachovala dlhé roky. Okrem železnej rudy sa tu ťažili aj ďalšie vzácne kovy a magnezit.
Obec patrila štítnickým Bebekovcom. Neskôr bola, podobne ako aj mnohé okolité obce, vo vlastníctve Csetnekyovcov. V roku 1756 sa známou stala papiereň založená Samuelom Markowitzom, patrila medzi najstaršie v Štítnickej doline. Známou bola aj papiereň Dávida Gyürkyho, z ktorej rodiny pochádza zakladateľka najstaršej papierne v Slavošovciach Johanna Gyürkyová. Zvláštnosťou okolo roku 1860 bolo v Ochtinej pestovanie tabaku. K duchovnému rozvoju obce podstatne prispeli známi evanjelickí kazatelia a národovci (Michal Holko, Samuel Bubenka, Ladislav Bartolomeides a ďalší). Obec mala viacero zemianskych a šľachtických rodín.
Bližšie údaje o obci je možné nájsť v publikácii „Z dejín Ochtinej“ od autora Jána Šlosára, ktorú v roku 1993 vydal Obecný úrad v Ochtinej, tlačil ESOX Rožňava. K súčasnému rozvoju obce v prítomnosti prispieva Obecný úrad, Obecné zastupiteľstvo so starostom obce pánom Marianom Kapustom. Ich zásluhou je aj perspektívne zviditeľňovanie obce, jej histórie a tradícií.
24.2.2010

Milan Sajenko