Speleológovia sa postarajú, aby hlboká studňa na Muránskom hrade bola čistá

Nech vás nemýlia obrázky bez snehu, lebo boli vyhotovené tesne pred zimnou sezónou. Speleológovia organizovaní v Speleogklube Muránska planina využili totiž jesenné počasie, aby stihli čo-to spraviť na studni nachádzajúcej sa na Muránskom hrade. O svojej práci sa s nami takto podelili: "Predpokladá sa, že hradná studňa na Muránskom hrade bola kopaná niekedy v 16. storočí ešte v čase panovania Mateja Bašu. Nad studňou bol dom studniara s veľkým šliapacím zariadením, pomocou ktorého sa dopravovala voda na povrch v kožených vakoch. Historické pramene uvádzajú, že voda sa ťahala približne 45 minút. Na základe najvyššieho kráľovského rozhodnutia v roku 1553 boli na práce k hradnej studni uvoľnení tureckí zajatci. V tomto období dosahovala hĺbku 17 siah (1 siaha = 1,896 m) a vtedajší odborníci predpokladali nutný výkop do hĺbky 26 siah na dosiahnutie vody.
Úplne funkčná studňa sa spomína až počas panovania Juraja Séčiho v roku 1621 v súvislosti s celkovou prestavbou Muránskeho hradu. Jej rozmery sú udávané 1,5 m x 2,5 m. Skutočnú hĺbku neuvádza žiaden historický dokument. Studňa bola počas panovania Márie Terézie umelo zahádzaná s cieľom dosiahnuť zánik života na hrade.
Podľa starej povesti sa traduje, že niekedy dávno bola do studne na Muránskom hrade hodená kačka, ktorá po čase vyplávala o 500 m nižšie v doline vo vyvieračke. Už v roku 1979 sa pokúšali členovia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a členovia viacerých speleoklubov potvrdiť alebo vyvrátiť toto tvrdenie a začali s čistením hradnej studne. Kamene a ostatný materiál vynášali postupne v kovovom sude, ktorý ťahali ručne na povrch. Pracovali bez nároku na odmenu, len s elánom a s túžbou objaviť dno studne. V tom čase sa dostali do hĺbky 32 m a práce pre veľké riziko pádu kameňov z povrchu boli zastavené, studňa bola prekrytá hranolmi a zakonzervovaná.
Členovia súčasného Speleoklubu Muránska planina v spolupráci s obcou Muráň sa rozhodli pokračovať v práci svojich predchodcov a dokončiť započaté dielo. Po vybavení potrebných povolení, práce na úprave okolia a čistenia hradnej studne už začali. Hlavné práce by mali byť realizované v roku 2010.
Speleoklub Muránska planina sa chce touto cestou poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli na začiatok a rozbeh realizácie uvedeného projektu, a to firmám: TESCO STORES SR, a.s., Transtav Mareka Čupku, Mestské lesy Revúca, s.r.o., Advis, s.r.o. Milana Poprockého, Drevinslovakia, s.r.o. Jána Hlodáka, ako aj všetkým členom a nečlenom klubu, ktorí svojou prácou bez nároku na odmenu prispievajú k záchrane a odhaľovaniu histórie nášho kraja."
4.2.2010

Ing. Ivan Rusnák, predseda
Speleoklubu Muránska planina