Priblížili svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní už po deviatykrát organizovalo Týždeň hlasného čítania. Hlavnou myšlienkou tohto projektu bolo priblížiť dva svety - svet dospelých so svetom detí, prostredníctvom príbehov a rozprávok. Práve v snahe zlepšiť čitateľskú gramotnosť u žiakov, vzbudiť u nich záujem o čítanie sa v týždni od 12. do 19. apríla v Základnej škole s materskou školou v Jelšave uskutočnil Týždeň hlasného čítania, do ktorého sa učitelia na 1. stupni snažili zapojiť čo najväčší počet žiakov. Učiteľky tento týždeň venovali väčší priestor hlasnému čítaniu prostredníctvom rôznych aktivít. Najväčší úspech zaznamenala hra „S knihou po slovenských hradoch a zámkoch“. Žiaci počas siedmich dní putovali po slovenských hradoch a zámkoch, oboznamovali sa s povesťami navštívených hradov a po splnení úloh získavali potrebné indície, ktoré im pomohli pri rozlúštení záverečnej hádanky – Ako sa volá najcennejší slovenský poklad? Počas týždňa sa žiaci tiež oboznamovali s procesom vzniku knihy, s predchodcami dnešných kníh a zapojili sa do súťaže s názvom Úspešný pátrač v školskej knižnici. Cieľom tejto poslednej aktivity bolo rozvíjať u žiakov zručnosť vyhľadávania informácií a motivovať ich k pravidelnému využívaniu školskej knižnice. Žiaci počas dvoch týždňov vyhľadávali odpovede na vopred určené otázky. Zo správnych odpovedí boli nakoniec vyžrebovaní traja výhercovia za každý ročník a odmenení peknými cenami.
21.5.2010

Mgr. Martina Mišanková a Mgr. Soňa Vojtechovská