Jelšavskí druháci mali hodinu vlastivedy na mestskom úrade za účasti primátora

Žiaci 2. ročníka ZŠ s MŠ v Jelšave navštívili 20. apríla 2010 Mestský úrad v Jelšave. Štyridsaťosem druhákov prišlo v sprievode zástupkyne riaditeľa školy Mgr. Miriam Pánikovej, ktorá túto akciu iniciovala a zorganizovala v rámci hodiny vlastivedy na tému riadenie a história mesta Jelšavy. Deti sprevádzali aj učiteľky 2. ročníka Mgr. Beáta Vojteková a Mgr. Iveta Kročková.
Vo veľkej zasadačke mestského úradu ich všetkých srdečne a milo prijal sám primátor mesta MVDr. Milan Kolesár. A tak, ako na riadnej vyučovacej hodine, porozprával žiakom, čo je samospráva, ako funguje tá naša, koľko zamestnancov má, ako pracujú poslanci a ako prebieha zasadnutie MsZ. Dozvedeli sa, o čom sa tu rozhoduje a mnoho ďalších užitočných informácií, s ktorými sa v škole stretli len prostredníctvom výkladu paní učiteliek. Tu, na mieste riadenia mesta si mohli vychutnať pracovnú atmosféru, ktorá vládne v bežný pracovný deň na mestskom úrade. Na záver navštívili matričný úrad sídliaci v prízemí budovy mestského úradu, kde si pozreli obradnú sieň.
Z akcie si žiaci okrem nových poznatkov odniesli aj propagačné materiály ako spomienku na netradičnú, no veľmi zaujímavú a poučnú hodinu.
21.5.2010

Text a foto: A. S.