Jelšavskí žiaci sa prejavili ako úspešní riešitelia matematických súťaží

Jarné obdobie je už tradične obdobím, kedy vrcholia okresné matematické súťaže. Aj žiaci Základnej školy s materskou školou v Jelšave sa ich pravidelne zúčastňujú a predchádza im niekoľkotýždňová príprava so svojimi vyučujúcimi matematiky. Tento rok sa môžeme pochváliť viacerými úspechmi. Dňa 27. januára 2010 sa v Tornali uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády žiakov 5. ročníka. Našu školu výborne reprezentoval Lukáš Žiak z V.A triedy, ktorý sa umiestnil na 1. mieste. Dňa 7. apríla 2010 sa v Revúcej uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády žiakov 6.,7. a 8. ročníka. Súťažiaci mali vyriešiť tri náročné príklady. Na ich riešenie mali čas 2 hodiny. Zo zúčastnených žiakov sa najviac darilo žiačke VI.A triedy Lucii Boldišovej, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. V Revúcej sa 13. 4. 2010 konala ďalšia zo súťaží, a to okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda pre žiakov 3. až 8. ročníka. Naši žiaci znovu nesklamali a odniesli si pekné výsledky:

  • Petra Remeníková VII.A - 2. miesto
  • Bianka Oravczová VIII.A - 2. miesto
  • Lucia Boldišová VI.A - 4. miesto
  • Ivan Poliak VII.A - 4. miesto.
Darilo sa aj ostatným súťažiacim, ktorí skončili ako úspešní riešitelia, pretože z 15 príkladov vypočítali správne minimálne 10 úloh. Úspešní riešitelia boli Lukáš Žiak z V.A a Natália Mazancová zo IV.A triedy. Menovaným žiakom k ich úspechom srdečne blahoželáme a všetkým ďalším zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.
23.5.2010
Mgr. Eva Nováková