Ako sme s rodičmi v materskej škole v Jelšave pripravovali veľkonočné kraslice

Blížili sa veľkonočné sviatky a my sme v materskej škole v Jelšave opäť uskutočnili "tvorivé dielne" v spolupráci s rodičmi. Dňa 31. marca zavítali do triedy "trojka" mamičky a ockovia a pomohli nám spolu s deťmi zhotoviť veľkonočné kraslice.
Niektorí maľovali vajíčka a vyzdobovali ich krepovým papierom, iní dekoratívne zdobili farebné makety vajíčok. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru, ktorá pripomínala blížiacu sa Veľkú noc a utvrdila nás v tom, že spolupráca materskej školy a rodiny má nezastupiteľné miesto v našom výchovno-vzdelávacom procese.
21.4.2010

Mgr. G. Šestinová,
ZŠ s MŠ Jelšava,
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ