Pani Monika Skalská prispela k výskumu stredovekých dejín Gemera ďalšou knihou

Mgr. Monika Skalská, PhD., (1980), pracuje ako vedecká pracovníčka v Slovenskom historickom ústave Matice slovenskej v Bratislave, kde sa venuje slovenským stredovekým dejinám. V týchto dňoch jej vyšla kniha Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. Gemerská rodáčka z Revúcej okrem predkladanej publikácie prispela k výskumu stredovekých dejín Gemera už niekoľkými odbornými štúdiami, venujúcimi sa jeho osídleniu, šľachtickým rodom a cirkveným dejinám. Kniha Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku je bližším pohľadom na vývoj osídlenia a majetkových pomerov jedného úzko vymedzeného územia Gemerskej župy, ktoré počas stredoveku tvorilo hradné panstvo. To sa rozprestieralo v hornom povodí rieky Muráň, v severozápadnej okrajovej časti župy a jeho centrom bola dnešná Jelšava a Jelšavský hrad, na samom konci skúmaného obdobia hrad Muráň. Svojou rozlohou tvorilo jedno z najväčších panstiev Gemera. Práca podáva dejiny panstva v rámci dejín celej župy, jeho vývoj vyvodzuje z vývoja ostatného gemerského územia. Rozvoj spojený s ťažbou železnej rudy, ako aj so stabilnými majetkovými pomermi zapája do celkového rozvoje gemerského baníctva a do poznania bližších skutočností o gemerských šľachtických rodoch. Kniha prináša mnoho nových poznatkov, ktoré vo viacerých momentoch obohacujú nielen stredoveké dejiny Slovenska, ale aj celého Uhorského kráľovstva. Kniha má rozsah 331 strán a je rozdelená do 4 častí: 1. Územie Gemera do konca 13.storočia, 2. Rod Ratoldovcov a vznik panstva Jelšava, 3. Panstvo Jelšava do roku 1427 a páni z Jelšavy, 4. Ďalšie osudy Panstva Jelšava do konca stredoveku.
Spomínaná kniha sa dá zakúpiť v Turistickom informačno centre v Revúcej, Muránska 18, 050 01 Revúca (objednať sa dá aj telefonicky na dobierku) e-mail: tic@revuca.sk, telefón: 058 2862222.
17.3.2010

Mgr. Petra Romšáková,
Ing. Jaroslava Drugdová