Dôchodkyne z Jelšavy už komunikujú s vnúčatami aj prostredníctvom internetu

Seniori sú v dnešnom pretechnizovanom svete často sociálne integrovaní ako „znevýhodnení“. Jednou z priorít Nadácie Orange je preto prostredníctvom nového grantového programu zlepšiť kvalitu života seniorov zvyšovaním počítačovej a internetovej gramotnosti a zručnosti ako pomoc pri adaptácii sa na novú životnú sitáciu. Cieľom projektu Zelená pre seniorov Nadácie Orange je, aby naše seniorky dostali zelenú... Žijeme v dobe, keď technický vývoj napreduje míľovými krokmi vpred a deň čo deň sa niečo inovuje. Udržať toto rýchle tempo technického pokroku je veľmi náročné. Dôchodkyne z Jelšavy sa oboznamujú s prácou na počítači. Niektoré dokonca komunikujú so svojimi vnúčatami prostredníctvom internetu. Napísať e-mail je pre ne už samozrejmosť. Na oplátku učia dôchodkyne aj nás. Piekli sme tradičný závin a štrúdľu. Začali sa aj kurzy šitia.
Stretávame sa každý štvrtok o 16,00 hodine v Komunitnom centre na Jesenského ulici v Jelšave. Uvítame obyvateľky nášho mesta, ktoré sa chcú niečo naučiť, alebo naučiť niečo iných.
V najbližšej dobe plánujeme uskutočniť besedu s lekárom o zdravej výžive a zdravom životnom štýle v spolupráci s klubom dôchodcov. Na besedu pozývame širokú verejnosť. Termín besedy oznámime prostredníctvom mestského rozhlasu a mesačníka Jelšavan.
15.3.2010

Mgr. Eva Václavíková