Ponuka predvianočných podujatí aj v Jelšave bola bohatá

Počas adventu, keď sme sa pripravovali na Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, sme túžili vniesť svetielko pohody do každodenného života obyvateľov nášho mesta. Bolo už len na nich, či sa v tomto uponáhľanom svete pristavia, aby vnímali krásu umeleckého slova, spevu, hrejivých duchovných melódii či stáročia znejúcich kolied, alebo sa prídu pokochať krásou ručne zhotovených výrobkov, vianočných dekorácii, medovníčkov. Veď možností a ponúk bolo dosť.

Vianočné koledy zazneli na koncerte žiakov v evanjelickom kostole

V rámci adventných služieb Božích sa 3. decembra konal v Evanjelickom a. v. kostole v Jelšave vianočný koncert. Žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy z Revúcej - elokované pracovisko v Jelšave zahrali na hudobných nástrojoch, klavíri, flaute, trúbke a gitare známe vianočné koledy. K oživeniu vianočných kolied, ktoré pripomínajú dôležitosť Vianoc ako sviatku narodenia Ježiša prispeli i zaspievaním najznámejších kolied ako boli „Povedzte nám pastuškovia“, „Narodil sa Kristus Pán“, „Čas radosti, veselosti“ a iné. V podaní pedagógov ZUŠ Edity Bednárčíkovej a Ľubomíra Rusnáka zaznela skladba „Purpura“. Na záver koncertu zaspievala žiačka Nikoleta Žiaková pieseň „Tichá noc“. Koncertu sa zúčastnil primátor mesta MVDr. Milan Kolesár s manželkou, riaditeľ Základnej umeleckej školy z Revúcej Mgr. Michal Šimko i ďalší hostia.

Na Mikulášskej nádielke zažiarili rozprávkou žiaci základnej školy

V piatok 4.decembra sa konala v Mestskom dome kultúry v Jelšave Mikulášska nádielka. Po úvodnom privítaní sa deťom predstavili rozprávkou Soľ nad zlato žiaci Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou v Jelšave.
Deti v hľadisku so zatajeným dychom vnímali dej rozprávky o to intenzívnejšie, že postavy z rozprávky stvárnili ich rovesníci. Po víťazstve dobra nad zlom, ako rozprávky zvyčajne končia, nasledovalo literárno-hudobné pásmo pod výstižným názvom anjelici a čertíci.
Rozprávku i pásmo so žiakmi nacvičila pani učiteľka Emília Simanová. Anjelici a čertíci navodili pravú mikulášsku atmosféru a spríjemnili deťom čakanie na príchod Mikuláša, ktorý sa objavil nečakane vo dverách s veľkým batohom, v sprievode anjela a čerta. Ako prvým odovzdal darčeky vystupujúcim deťom. Ostatné deti si tiež museli balíček zaslúžiť prednesením básničky či spevom. Za to boli odmenené darčekom od Mikuláša i veľkým potleskom ostatných detí a rodičov.
Po rozdaní darčekov pozval Mikuláš deti do tanca i zapózoval si s nimi pred objektívom fotoaparátov. Pri rozlúčke nezabudol deti upozorniť, aby počúvali rodičov i učiteľov.

K Vianociam patrí aj prezentácia vianočných tradičných výrobkov...

Týždeň po Mikulášskej nádielke sa vo dvore Evanjelického a. v. farského úradu v Jelšave uskutočnila prezentácia vianočných tradičných výrobkov spojená s predajom.
Ručne zhotovené výrobky, výrobky vypaľované z hliny, vianočné pozdravy prezentovali učiteľky Mgr. Eva Gajdošová a Emília Simanová zo Základnej školy s materskou školou v Jelšave. Občianske združenie Jelšavanka prezentovali členky Mgr. Eva Václavíková a Ružena Gajdošová. Návštevníkom ponúkali vianočné dekorácie, ručne maľované sviečky, hrnčeky, poháre a iné výrobky. Pani Marcela Rohárová prezentovala svoje nápadito zhotovené medovníčky vyznačujúce sa precízne zdobenými vzormi.
Nádhernými vianočnými dekoráciami z prírodných materiálov a zaujímavo zdobenými medovníkmi za symbolickú cenu upútala i Mirka Balážová. K tradičným vianočným darčekom, ktorými zvykneme obdarúvať svojich blízkych, najmä deti, neodmysliteľne patria i rozprávkové knihy. Prostredníctvom mestskej knižnice sme ich ponúkali návštevníkom predvianočného predaja.

Adventný koncert v podaní cirkevných spevokolov bol tentoraz v evanjelickom kostole

Desať minút pred 17. hodinou zazneli z veže evanjelického kostola zvony oznamujúce začiatok Adventného koncertu, ktorého poslaním bolo bez ohľadu na náboženskú príslušnosť piesňou či slovom vyjadriť, že najväčším darom pre nás je narodenie Ježiša, nášho Pána a Spasiteľa, ktorého posolstvo lásky najviac počuť v období Vianoc. Účinkujúce cirkevné spevokoly, veriacich a všetkých prítomných privítal Mgr. Ivan Bojna, evanjelický kňaz. Úvodné slová v podaní predsedníčky ZPOZ-u pri MsÚ Bc. Mariany Vojtechovskej sa niesli v znamení lásky a porozumenia medzi ľuďmi. Dojímavým momentom koncertu bolo vystúpenie nášho nevidiaceho spoluobčana pána Danča. Predstavil sa hrou na klavíri. V jeho podaní sme si vypočuli dve klavírne skladby. Nádherným speváckym prejavom očarila prítomných pani Mgr. Soňa Samková, sólistka evanjelického cirkevného spevokolu. Po dospievaní adventných piesní sa k nej pridal Evanjelický a.v. spevokol z Jelšavy. Predstavil sa nábožnými piesňami oslavujúcimi narodenie Ježiša.
Veľkolepým prejavom a svojou majestátnosťou upútal spevokol Bratskej jednoty baptistov z Revúckej Lehoty pod vedením dirigenta pána Hrivnáka. Milým, prirodzeným a spontánnym prejavom vyjadrili prostredníctvom piesne svoj vzťah k adventu.
Do svojho vystúpenia zapojili i najmenších členov spevokolu, čím si získali sympatie všetkých prítomných poslucháčov. Vysokú kvalitu a ozajstné spevácke umenie predviedli i evanjelické spevácke zbory z Muránskej Dlhej Lúky a Chyžného. Po zaznení tónov poslednej piesne, v podaní spevokolu Evanjelického cirkevného zboru z Chyžného, „Daj Boh šťastia tejto zemi“, sa ujal slova primátor mesta a dozorca Evanjelického a. v. cirkevného zboru z Jelšavy MVDr. Milan Kolesár. Poďakoval účinkujúcim a všetkým poprial milosti plné, požehnané vianočné sviatky a všetko najlepšie do nového roka. Tradične na záver koncertu prítomní povstali zo svojich miest a spoločne zaspievali pieseň s podmanivou melódiou -„Tichá noc“.
Po ukončení koncertu členky Občianského združenia Jelšavanka rozdávali účastníkom vlastnoručne upečené a ozdobené medovníčky. Návštevníkom koncertu bol ponúknutý i teplý čaj a punč, ktorý pripravili zamestnanci mestského úradu.

Text: V. Spišáková
Foto: A. Sabonová a M. Rusová
13.1.2010

Škôlkari piekli medovníčky

Blížili sa vianočné sviatky a to si uvedomovali aj naši najmenší v materskej škole. Netrpezlivo očakávali, kedy sa rozsvieti vianočný stromček a pod ním si nájdu darčeky. A samozrejme nesmeli chýbať medovníčky, ktoré patria k vianočným sviatkom. Preto sme v jedno popoludnie pozvali rodičov do materskej školy a pečenie sa mohlo začať. Prišli mamičky, babičky, dedkovia a spoločne sa nám podarilo upiecť krásne medovníčky všelijakých tvarov, ktoré si deti neskôr vyzdobili. Bolo to krásne predvianočné stretnutie, ktoré sme ukončili posedením pri "vianočnom čaji".
Ďakujeme rodičom a rodinným príslušníkom za vzájomnú spoluprácu.

Text a foto: Mgr. Gabriela Šestinová,
zástupkyňa riad. pre MŠ

Na Vianoce sa pripravili aj druháci

Tak ako každý rok, aj tento rok - Vianoce, Vianoce prichádzajú.... A Vianoce, to nie sú len darčeky, ale aj sladká vôňa medovníkov. No a práve medovníčky sme pripra-vovali my, druháci, so svojou pani učiteľkou vo vynovenej cvičnej kuchynke našej školy. Ako vidieť, práca nám šla od ruky. Pripravili sme množstvo srdiečok, mesiačikov, chalúpok, ba aj mikulášskych čižiem. Neskôr sme ich dozdobili chutnou polevou.
Text a foto: Mgr. Beáta Vojteková

Vitaj v našej škôlke, milý Mikuláš...

Práve to sa ozývalo 7. decembra v dopoludňajších hodinách z troch tried materskej školy. V tento deň zavítal do škôlky Mikuláš s anjelikom. Deti sa na jeho príchod už vopred pripravovali – pomáhali pri estetickej úprave tried, nachystali si rôzne pesničky, či básničky. Potom už len s napätím očakávali ten vytúžený deň. Z Mikuláša nespustili svoje očká, niektorí prekonali aj malý strach, ale všetci boli nakoniec spokojní a tešili sa z nádielky, ktorú im Mikuláš dal.
Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi Javorčíkovi a jeho priateľke, ktorí si našli pre deti čas.

Mgr. Slávka Benčková