Fašiangy boli obdobím plesov, zábavy a karnevalov aj pre žiakov materských škôl

Veď obdobie fašiangov je predsa časom plesov, zábavy a karnevalov. Inak to nebolo ani v našej materskej škole. Preto sme sa v jedno piatkové popoludnie – 12. februára 2010 stretli za účasti rodičov a rodinných príslušníkov v Mestskom dome kultúry v Jelšave v krásne vyzdobenej sále. Na karneval zavítal aj „Šašo na kolobežke“, ktorý otvoril úvodnú promenádu masiek. Tá premenila sálu na rozprávkovú krajinu princezien, šašov, spidermanov, víl a iných bytostí. Všetci sa veselo zabávali a súťažili v rôznych súťažiach. Do tanca sa zapojili aj rodičia. Keď už boli masky príjemne unavené, pochutnali si na fašiangových šiškách. Zábava pokračovala a každá maska získala v tombole malý darček. A že to bola skutočne dobrá karnevalová zábava, dokazovali rozžiarené detské očká. Ďakujeme pánovi Gackovi, ktorý pre deti pripravil karnevalovú diskotéku, nášmu zriaďovateľovi – Mestu Jelšava za poskytnutie sály v MsDK a hudobnej aparatúry, taktiež rodičom za pomoc pri výzdobe sály.
18.3.2010

Text a foto: Mgr. Gabriela Šestinová
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ