Je čas na šípkový čaj, povedali si starší žiaci z jelšavskej základnej školy

Sedemnásty február 2010. Opäť jedno uzimené šedé popoludnie, tak ako to už býva na sklonku zimy. A my sme sa opäť zišli, aby sme si spríjemnili takéto chvíle stretnutím s múzami.

V ZŠ s MŠ v Jelšave je už dobrým zvykom, že si žiaci 5. – 9. ročníka pripravia literárno-hudobné popoludnie, ktoré sme nazvali „Je čas na šípkový čaj“. Tu nesúťažíme, ale pripomíname si umeleckým slovom, hudbou a spevom významné životné jubileá osobností, s ktorých tvorbou sa stretávame na hodinách literatúry a hudobnej výchovy.
Rozprávky sú vďačnou témou hodín literatúry v 5. ročníku, preto si naši piataci pripravili dramatizáciu rozprávky Čert na hubách.
Pripomenuli sme si nedožité jubileá známych detských spisovateliek Márie Ďuríčkovej a Márie Rázusovej - Martákovej.
Veľmi zaujímavou dramatizáciou, ktorá nadchla publikum, bolo vystúpenie žiakov VI. A triedy, ktorí si pripravili baladu Žltá ľalia od Jána Bottu. Ukážkami z tvorby P. O. Hviezdoslava a J. G. Tajovského si siedmaci zaspomínali na výročie narodenia týchto významných slovenských realistov. Potom sme sa započúvali do textu básne nemeckého básnika F. Schillera. Odznel v slovenskej i nemeckej verzii v interpretácii žiačok z VIII. B triedy. Pred sto rokmi sa narodila Margita Figuli. Pri tejto príležitosti sa predstavili poetickým pásmom dievčatá z VIII. A.
Posledným číslom nášho stretnutia bola literárno-hudobná spomienka na známeho súčasného autora Borisa Filana, v ktorej sa predviedli chlapci a dievčatá z 9. ročníka. Hovorené slovo striedal spev ľudových pesničiek.
Celým programom nás sprevádzali a vytvárali tú správnu atmosféru Nikola Žiaková z VIII. A a Marek Vojtechovský z IX. A. Ich slová boli podfarbené lahodnými tónmi velikána hudobného romantizmu F. Schopina, ktorý zomrel pred 160 rokmi.
Spoločne strávená hodinka rýchlo ubehla a všetci účinkujúci boli odmenení malými darčekmi, nechýbalo ani sladké pohostenie a samozrejme šálka šípkového čaju.
V niečom bolo toto už naše tradičné stretnutie aj iné – nové, prvýkrát sme vystupovali v našej novej spoločenskej miestnosti. Dúfame, že takýchto príjemných a obohacujúcich stretnutí bude čo najviac.
13.3.2010

Mgr. T. Strelková, Mgr. M. Vinarčíková,
Foto: Mgr. Mariana Vinarčíková, ZŠ s MŠ Jelšava