Zasadnutie seniorálneho konventu ECAV v Jelšave bolo po dvadsiatich rokoch

V sobotu 20. marca 2010 sa slávnostnými službami Božími v jelšavskom evanjelickom kostole začal seniorálny konvent Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Tento deň bol o to vzácnejší, že sa tohto stretnutia zúčastnil aj biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol, ktorý poslúžil prítomným kázňou slova Božieho. Po tejto duchovnej časti konventu sa delegáti a hostia premiestnili do MsDK, kde pokračovali v pracovnom zasadnutí.
Konventu sa zúčastnilo 140 delegátov, kňazov a hostí, ktorí hodnotili v prednesených správach uplynulý rok 2009. Správu za Gemerský seniorát predniesol senior ThDr. Jerguš Olejár z Rožňavy, ktorý zhodnotil stav v zboroch a prácu duchovných v 25 cirkevných zboroch okresov Rožňavy a Revúcej. Pre náš cirkevný zbor to bola významná udalosť, keďže posledné zasadnutie seniorálneho konventu bolo v Jelšave pred viac ako 20 rokmi.
Ďakujeme Pánu Bohu za toto významné stretnutie veriacich a všetkým členom cirkevného zboru, ktorí akokoľvek prispeli k organizácii tejto akcie, či už napečením zákuskov, prípravou občerstvenia a obeda, ako aj inou potrebnou pomocou.
13.4.2010

MVDr. Milan Kolesár,
zborový dozorca
Foto: Karol Žigo