Pošlite ešte dnes BLUMINOVI SMS-ku v snahe podporiť Zimnú Blumiádu 2010

Milí priatelia, obraciame sa na vás so žiadosťou o podporu medzinárodnej akcie ZB´10 - ZIMNÁ BLUMIÁDA 2010 - 1. až 3. február 2010. Prečo sme sa k tomu rozhodli? VI. ročník medzinárodných zimných zábavno-pohybových hier so snehom a na snehu pre ľudí s mentálnym postihnutím sa uskutoční v Slovenskom raji vo Vzdelávacom a ubytovacom stredisku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Mlynkách. Hier sa zúčastnia mentálne postihnutí klienti nielen zo Slovenska, ale aj mentálne postihnutí klienti s doprovodom z nášho družobného mesta Český Tešín - Slezská diakonia a maďarského Szerencsu. Riaditeľ, Amalie, Domova sociálnych služieb Rožňava, sa obrátil prostredníctvom nás na všetkých, ktorí im v tomto chcú pomôcť dosiahnuť prostredníctvom Dárcovskej SMS 17 tisíc darovaných SMS z celého Slovenska. Ak teda chcete podporiť projekt ,,ZIMNÁ BLUMIÁDA 2010,, pošlite ešte teraz SMS správu v tvare: DMS BLUMINO (DMS medzera BLUMINO) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora, t.j. 1 €. (Platí u všetkých zapojených mobilných operátorov). Je to síce méta odvážna, ale veríme, že sa to aj vďaka vám podarí.
Mgr. Igor Lada, riaditeľ DSS Amalia, Rožňava: "Našou najväčšou pýchou sú zábavno-pohybové hry - "ZIMNÁ BLUMIÁDA". Túto celoslovenskú akciu sme pomenovali po charizmatickej židovskej rodine BLUM, ktorá v neďalekom Plešivci založila prvý ústav pre slaboduchých za Rakúsko-Uhorska v našom regióne. Samuel, Rudolf a Flóra Blum sa významne podieľali na výchove a socializácii mentálne postihnutých a duševne chorých ľudí na Hornom Gemeri." Domov sociálnych služieb AMALIA v Rožňave je samostatný právny subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - VÚC. Snažením a métou zamestnbancov je mladým mentálne postihnutým občanom poskytnúť rozvoj osobnosti podľa stupňa postihnutia s možnosťou vlastnej sebarealizácie a sociálnej integrácie. Vytváraním príjemného a inšpirujúceho prostredia, užitočnými a zaujímavými činnosťami hodnotne naplňujú pobyt MPO a podporujú ich samostatnosť a tvorivosť. Poskytujú stravovanie, bývanie, zaopatrenie, výchovno-zdravotno-sociálnu starostlivosť, pracovnú terapiu, kultúrno-spoločenskú a aktívnu športovú činnosť, rekondično-poznávacie pobyty. Okrem toho klientom ponúkajú pravidelne nové zážitky, pocity, dojmy a podnety s dôrazom na využiteľnosť získaných vedomostí a zručnosti. Pri plnení pracovných úloh a predsavzatí zažívajú radosti i starosti, úspechy i neúspechy, spokojnosť i nevôľu, súhlas i odmietanie, ale vždy za prítomnosti dobrého pocitu na duši s presvedčením spoločného úsilia o dosiahnutie plnohodnotnej kvality života MPO. Takýmto spôsobom uľahčujú našim ,,večným deťom" a ich rodičom ,,poznačený" život a pomáhajú doň vnášať radosť a potešenie. V známej vile AMÁLKE na Košickej ulici v Rožňave sa to každodenne pokúšajú aj dosahovať.
21.1.2010

Maj Gemer