Špirhač, gacek, trúlelek je názov výstavy o živote netopierov na Slovensku

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja, sprístupní dňa 11. mája 2010 o 15.00 hod. vo svojich priestoroch prevzatú výstavu pod názvom Špirhač, gacek, trúlelek (zo života netopierov). Výstavu pripravilo Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku. Pod týmto zaujímavým názvom sa predstavuje návštevníkom výstava zameraná na problematiku výskytu a ochrany výnimočných, vzácnych a celoeurópsky chránených živočíchov, netopierov, na Slovensku. Pozostáva z 11 panelov a preparátov jednotlivých druhov netopierov, prostredníctvom ktorých podáva základné informácie o výnimočnosti a spôsobe života 28 druhov netopierov, ktoré sa v našej prírode a aj na území regiónu Gemera-Malohontu vyskytujú. Názov výstavy tvoria ľudové pomenovania týchto cicavcov, pod ktorým ich v jednotlivých regiónoch Slovenska pozná verejnosť. Výstava potrvá do 31. júla 2010.
Netopiere sú jedinečné živočíchy. Sú to jediné cicavce, ktoré sú schopné aktívneho letu, ktorý im umožňujú hlavne predné končatiny, z ktorých sa vyvinuli lietacie ústroje, ale tiež aj stavba celého tela. Naše druhy netopierov sa živia hmyzom. Sú aktívne v noci a za súmraku a orientujú sa echolokáciou (orientácia niektorých živočíchov v priestore vysielaním a registráciou spätne odrazeného ultrazvuku), samičky rodia raz ročne jedno mláďa. V zime spia zimným spánkom. Môžu sa dožiť až 30 rokov. Obývajú rôzne druhy skrýš. Niektoré žijú celoročne v stromových dutinách, iné obývajú napríklad podkrovné priestory a škáry budov. Väčšina druhov zimuje v podzemných priestoroch, napríklad v jaskyniach, opustených banských štôlňach či v nerušených pivničných priestoroch. Na Slovensku žije 28 druhov netopierov, všetky druhy sú chránené zákonom. Sú rozdelené do dvoch čeľadí – podkovárovité a netopierovité. Podkovárovité, alebo aj podkováre, majú na nose blanité výrastky, ktoré slúžia na nasmerovanie ultrazvukových vĺn.
Majú krátke a široké krídla, ktoré im umožňujú lietať pomaly a nízko. Pri zimovaní a odpočinku si telo balia do lietacej blany. Príslušníci ďalšej čeľade, netopierovité, nemajú na nose výrastky a pri odpočinku sa do lietacích blán nebalia. Majú dlhšie krídla, preto lietajú rýchlejšie ako podkováre. V súčasnosti sú netopiere ohrozované najmä nedostatkom priestorov na odpočinok, na rozmnožovanie a zimovanie, rozličnými ochoreniami, ale aj nedostatkom potravy spôsobeným jarným vypaľovaním trávy.
8. máj 2010

Mgr. Monika Gálffyová