Miniatúrne portréty uhorských šľachticov v Gemersko-malohontskom múzeu

Predmetom mesiaca máj 2010 v Gemersko – malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote je 12 miniatúrnych portrétov uhorských šľachticov z konca 17. storočia. Ide o sériu dvanástich olejomalieb na plátne s rozmermi 18 x 15 cm. Ojedinelý žáner miniatúry sa začal v Uhorsku objavovať v 16. a 17. storočí. Pozostatky tohto žánru dnes nachádzame len v niekoľkých múzeách na Slovensku a v Maďarsku. Ako predlohy k maľovaným portrétom slúžili najmä medirytiny. Zbierka, nachádzajúca sa v Gemersko-malohontskom múzeu je spomedzi všetkých známych zbierok najmenšia. Obsahuje 12 komorných portrétov osobností uhorskej šľachty. Ide o zobrazenia Paula Telékyho , Františka Sigrayho, N. Pazmanyho, Štefana Bočkaya, Štefana Esterházyho, Georgia Ilesházyho, Sigismunda Lonayho, Petra Perényiho, Jána Draškoviča, Andreasa Izdenczyho, Andreasa Hallera a Mikuláša Toldiho. Portréty sú vkomponované do oválu, v ktorom je kurzívou vpísaná latinská legenda, obsahujúca meno a tituly zobrazenej osoby. Nápis je doplnený letopočtom a rodovým heslo. Ako predloha týchto portrétov pravdepodobne slúžili medirytiny nemeckého grafika Eliasa Widemana ( 1619-1652 ).
Tento súbor, ktorý predstavujeme ako predmet mesiaca, sa do múzea dostal v roku 1887 darom Arpáda Szentiványiho. Od reštaurovania v rokoch 2008- 2009 miniatúry neboli prezentované verejnosti a preto počas mesiaca máj sa s nimi návštevníci Gemersko-malohontského múzea môžu oboznámiť.
29.4.2010

Text a foto: Mgr. Dalibor Ďuriš

Poznámka: Viac fotografií na stránke www.majgemer.sk