Spievajme Pánovi bolo motto okresných slávností cirkevných speváckych zborov

Pod týmto názvom sa niesol 18. ročník slávností cirkevných speváckych zborov okresu Rožňava, realizovaný v rámci Dní mesta Dobšiná a XVIII. ročníka Dobšinských turičných sviatkov. Samotnej prehliadke predchádzali ekumenické Služby Božie. Slávnosti cirkevných speváckych zborov hovoreným slovom obohatil Mgr. Radovan Gdovin, miestny farár. Na slávu Pána spievali členovia speváckych zborov Agapé z Gočova, Vlachova, Dobšinej a Slavošoviec. Skladby ktoré v chráme zazneli – "Chvála Tebe Bože náš", "Zvelebujte Pána", "Haleluja, chváliť budem Hospodina" a iné, už v názve ukrývali myšlienku tohto stretnutia, ktorú jej členovia v plnej miere naplnili. Prekrásne vyzdobeným historickým chrámom zneli slová vďaky a úcty ukryté v lahodných melódiách. Toto sobotňajšie rozjímanie si vychutnal plný chrám veriacich i náhodných návštevníkov dobšinských turičných sviatkov. Podujatie sa uskutočnilo 22. mája 2010 v Evanjelickom chráme v Dobšinej a jeho organizátormi boli Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, Mesto Dobšiná a Cirkevný zbor ECAV Dobšiná.
24.5.2010

Božena Miháliková