Cirkevné spevácke zbory rožňavského okresu sa predstavia v Dobšinej

V Evanjelickom chráme v Dobšinej dňa 22. mája 2010 popoludní sa uskutoční 18. ročník slávností cirkevných speváckych zborov – Spievajme Pánovi. Podujatie je súčaťou Dní mesta Dobšiná a Dobšinských turičných sviatkov, na ktorom sa predstavia: Cirkevný spevácky zbor AGAPÉ Vlachovo, Cirkevný spevácky zbor ECAV Dobšiná, Cirkevný spevácky zbor Slavošovce, Cirkevný spevácky zbor ECAV Gočovo, Ženský spevácky zbor pri MO Csemadok Plešivec a Spevácky zbor P.J. Šafárika Kobeliarovo. Hovoreným slovom bude prehliadku sprevádzať Mgr. Radovan Gdovin. Organizátormi podujatia sú Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, Mesto Dobšiná a CZ ECAV Dobšiná.
17.5.2010

MG+gos