Dáva sa na známosť: Blíži sa Tretie stretnutie Dobšinčanov!

V roku 2000 sa v Dobšinej uskutočnilo Prvé svetové stretnutie Dobšinčanov. Toto podujatie malo veľký ohlas medzi domácimi i zahraničnými účastníkmi, preto sa Svetová rada Dobšinčanov dohodla, že ďalšie stretnutia sa budú opakovať každých päť rokov. Mesto Dobšiná pripravuje už TRETIE SVETOVÉ STRETNUTIE DOBŠINĆANOV v dňoch 21. a 22. mája 2010 z príležitosti Dní mesta Dobšiná aTuríčnych sviatkov. Prosíme občanov mesta, ale ja občanov z blízka i ďaleka, ak máte adresy svojich príbuzných i známych Dobšinčanov, doručte ich na Mestský úrad v Dobšinej, SNP 554, pani Dr.Terézii Balážikovej. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
16.4.2010

Organizačný výbor

Plagát Dní mesta Dobšiná