Karpatská kvapka krvi a neobvyklý solidárny prejav Jozefa Pupalu s Poľskom

Väčšina z nás má ešte v čerstvej pamäti katastrofu poľského vládneho špeciálu z 10. apríla 2010 pri Smolensku, kde zahynula takmer celá štátna elita Poľska na čele s prezidentom Lechom Kaczyńskim.
Ešte nestačili vyschnúť slzy smútiacich ľudí, a našich poľských susedov postihlo v minulých dňoch ďalšie nešťastie – povodne. Podľa poľských odborníkov takáto kalamita postihla Poľsko naposledy pred 130 rokmi. Tisícky zaliatych hektárov pôdy, strhnuté mosty, zosuvy pôdy, ktoré strhli so sebou takmer 70 domov, škody dosahujúce milióny eur. Tisícky nešťastných rodín, zničené základy tohoročnej úrody na poliach. Taká je predbežná bilancia škôd prírodnej katastrofy. Poľský červený kríž (Polski Czerwony Krzyż) podnikol okamžité kroky na pomoc obetiam povodní pod heslom Pomóż powodzianom!
V súlade s týmito tragickými udalosťami zorganizoval Klub darcov krvi v poľskom meste Gorlice bezplatný odber krvi, na ktorý bol pozvaný a zúčastnil sa ho aj JUDr. Jozef Pupala z Klubu darcov krvi v Čiernom Potoku na Gemeri. Svojím činom vyjadril solidaritu pri uvedených tragédiách, a to nielen ako svoj postoj, ale aj ako solidaritu časti našich spoluobčanov.
Na priloženej fotografii je pri odbere krvi v Gorliciach JUDr. Jozef Pupala (vpravo) a predseda Poľského Červeného kríža v Gorliciach MUDr. Marián Sýkora. Chcem podotknúť, že počínanie JUDr. Jozefa Pupalu nie je náhodné. Práve s MUDr. Mariánom Sýkorom pred 12 rokmi založili medzinárodnú akciu odberu krvi pod názvom „KARPATSKÁ KVAPKA KRVI“. JUDR. Jozef Pupala u našich severných susedov daroval bezplatne krv v rámci uvedených akcií už 14 krát a celkove zaznamenal už 169. bezplatný odber krvi.
Verím, že nešťastia a katastrofy sa našim severným susedom budú dlho vyhýbať.
25.5.2010

JUDr. Jozef Šimko