Prírodný park v Betliari má svoje čaro v každom ročnom období

Betliarsky kaštieľ a park so zaujímavou architektúrou a mnohými pozoruhodnými drevinami lákajú každoročne návštevníkov a turistov nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia.
Park v obci Betliar na hornom Gemeri patrí medzi najcennejšie prírodné parky na Slovensku. Nájdeme tu zachované výtvory drobnej záhradnej architektúry i výsledky úsilia vysadiť rôzne cudzokrajné dreviny. Kaštieľ i park s rozlohou 81 ha patril bohatej šľachtickej rodine Andrášiovcov. Tak ako sa v priebehu storočí menil kaštieľ na luxusné sídlo, tak sa menil a budoval aj park. O jeho budovaní svedčí dokument - mapa z roku 1804, v ktorej je zakreslený priestor parku s rozlohou asi 16,5 ha. Prvým známym záhradným architektom bol Henrich Nebbien, ktorý je zakladateľom i parku v Dolnej Krupej. Ďalší významný záhradný architekt Jozef Bergmann postavil v parku ďalšie stavby. Jeho vodopád patrí medzi najväčšie umelé vodopády v slovenských parkoch. Voda padá z výšky 8 metrov do jazera, pod vodopádom je grotta (jaskyňa), ktorá bola postavená pre zverinec. V rokoch 1908-1914 tu chovali ľadové medvede.
Posledná veľká prestavba parku sa uskutočnila v druhej polovici 19. storočia, čím dosiahol rozlohu 81 ha. Veľmi esteticky pôsobia priehľady, ktorých záhradní architekti vytvorili celú sústavu a zamerali ich na významné objekty v parku a okolí. Dokázali umelecky vysádzať listnaté i ihličnaté stromy tak, aby sa líšila farba listov, kvetov, veľkosť i tvar. Toto pôsobivé zoskupenie rastlinstva má svoje čaro v každom ročnom období. Návštevník má čo obdivovať a môže si oddýchnuť v príjemnom prostredí, kde počuť len šum stromov, spev vtáctva, alebo hukot vodopádu, či žblnkot potoka.
V parku sa nachádzajú mimo domácich druhov drevín i cudzokrajné, ako napr. Ginkgo biloba, cypruštek Lawsonov, borievka čínska, smrekovec dahurský, rôzne druhy cudzokrajných smrekov, lipa so strihaným listom a mnoho iných. Umelý vodný systém v parku bol dobudovaný v poslednej tretine 19. storočia. Najväčšou stavbou bol rybník v severnej časti parku s rozlohou 4750 m2.
V parku bolo v minulosti umiestnených niekoľko plastík, avšak v posledných rokoch sa tieto stali terčom barbarov a zlodejov. V roku 2005 zmizla romantická socha rytiera Arpáda z roku 1887, ktorá stála na 2,5 metrovom podstavci a krátko na to zlodeji ukradli bronzovú sochu sediaceho Budhu, vyrobeného v Japonsku v roku 1828 a sochu černocha v nadživotnej veľkosti zo železnej zliatiny.
Park je živý organizmus, ktorému sa nevyhli v minulosti ani pohromy, ako víchrica, ktorá zničila mnoho vzácnych stromov a v posledných rokoch to bola voda, ktorá sa v roku 2006 v dôsledku dlhotrvajúcich dažďov vyliala z veľkého jazera. Voda zničila cesty a chodníky v parku a hrozilo, že zaplaví i kaštieľ a dostala sa až do obce Betliar.
V tomto zimnom období je počet návštevníkov kaštieľa i parku podstatne nižší ako v lete. Stojí však zato pozrieť si nádhernú vianočnú výzdobu v kaštieli, ale najmä prejsť sa po zasneženom parku a obdivovať jeho krásu i v zime.
9.1.2010

Text: Oľga Benediktyová,
fotografie: Michal a Igor Benedikty