Poďakovanie od mamičky detí, ktoré majú veľmi rady folklór, spievajú a tancujú

Dňa 25.3.2010 sa uskutočnil v priestoroch Základnej umeleckej školy v Rožňave detský festival ľudovej hudby "U Havranky hrat budú". Som mamičkou detí, ktoré majú veľmi rady folklór, spievajú aj tancujú. Je teda logické, že sa súťaže zúčastnili. Bol to pre nás jeden fantastický deň. Všade znela hudba, spev, vrava a smiech detí, jednoducho radosť zo života. Aj keď som nevidela všetkých účinkujúcich, deti mi hneď referovali, kto krásne spieval, kto hral na akom hudobnom nástroji. Pri vyhlasovaní víťazov som takmer ani nepostrehla, že bol ocenený aj jeden môj syn, pretože v našom "fanklube" vládla super nálada, každý si pospevoval. V takejto dobrej nálade sme odchádzali, súťaž v speve samozrejme pokračovala aj doma, zapojili sme celú rodinu, počuli nás určite všetci susedia... Ale nech! Veď krásneho spevu nie je nikdy dosť. Som veľmi rada, že aj vďaka takýmto akciám podporujeme talenty detí, šírime naše krásne ľudové tradície a pestujeme v deťoch dobro. Myslím, že ani vôbec nešlo o súťaženie, ale o ten krásny cieľ, ktorý bol v Rožňave splnený. Aspoň v našej rodine sme to tak cítili. Vďaka za to všetkým organizátorom aj účinkujúcim.
28.3.2010

Mgr. Lýdia Hricová