SĽUK predstaví v Rožňave širokú mozaiku tancov, piesní a hudby

Veľká sála divadla Actores v Rožňave bude dňa 10. apríla 2010 o 19. hod. patriť hudobno tanečnému predstaveniu SĽUK-u z Bratislavy. V tomto reprezentačnom programe SĽUK predstaví divákom v Rožňave širokú mozaiku ľudových tancov, piesní a hudby najmä z východného a stredného, ale aj zo západného Slovenska. Dôraz pri tom kladie na tradičný tanečný a hudobný prejav jednotlivých regiónov. Predstavenie je interpretačne realizované s Tanečným súborom, Ľudovým orchestrom, Speváckou skupinou SĽUK-u a multiinštrumentalistom Robertom Puškárom. Autormi choreografií sú Juraj Kubánka, Jaroslav Moravčík a Ervín Varga, autorom hudby sú Ján Cikker, Svetozár Stračina, Pavol Tonkovič, Ivan Hrušovský a Štefan Molota.
7.4.2010

Maj Gemer -od