V Rožňave žiaci základných škôl okresu súťažili v interpretácii rómskych piesní

Centrum voľného času detí a mládeže v spolupráci s Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave pripravili pre žiakov základných škôl už štrnásty ročník súťaže v interpretácii rómskych piesní pod názvom Znej rómska pieseň. Súťaž sa uskutočnila 5. februára 2010 v rámci dní mesta Rožňava. Zúčastnilo sa jej pätnásť sólistov z rožňavského okresu. Súťažilo sa v troch kategóriách. Súťažiaci sa predstavili dvomi piesňami – jednou pôvodnou ľudovou rómskou a jednou rómskou – populárnou piesňou. K repertoáru musel byť prispôsobený aj hudobný sprievod. Po vyhodnotení súťaže odbornou porotou (Božena Miháliková, Bc. Július Lalik, Bc. Eva Cihajová) nasledoval rozborový seminár, kde porota poukázala na klady a nedostatky jednotlivých vystúpení s cieľom zvyšovať každoročne úroveň interpretov. Víťazi obdržali okrem krásnych cien aj CD nosiče a spevníky (Phurikane giľa 1-2, Hoj na nej na, Odi kaľi mačkica), v ktorých sú zachytené a znotované staré rómske piesne, ktoré vydalo Občianske združenie Žúdro v Bratislave. Piesne zozbierala etnologička Jana Belišová, ktorej i touto cestou ďakujeme za spoluprácu a podporu podujatia.

Víťazi:
I. kategória (žiaci 1.-3. ročníkov ZŠ):

1. miesto: Anna Červenáková (ZŠ Dobšiná)
2. miesto: Erik Gunár (ZŠ Nižná Slaná)
3. miesto: Natália Holmoková (ZŠ G. Poloma)

II. kategória (žiaci 4.- 6. ročníkov:

1. miesto: Lukáš Karalo (ZŠ Slavošovce)
2. miesto: Peter Gunár (ZŠ Nižná Slaná)
3. miesto: Lukáš Gono (ZŠ Slavošovce)
Cena poroty: Zuzana Gunárová (ZŠ Gemerská Poloma)

III. kategória (žiaci 7.- 9. ročníkov):

1. miesto: Ľuboslava Rusznyáková (ZŠ Brzotín)
2. miesto: Martina Tamášová (ZŠ Dobšiná)
3. miesto: Ľuba Maculová (ZŠ Dobšiná), Dominika Ferenczová (ZŠ Slavošovce)
Cena poroty: Nikola Tomesová (ZŠ Slavošovce)


12.2.2010
Text : Božena Miháliková – GOS Rožňava
Foto: Bc. Etela Bučeková – CVČ Rožňava