Päťdesiat rokov od maturít v Spišskej Novej Vsi si pripomenuli v Rožňave

Medzi došlou poštou v týchto dňoch som zaznamenal i tento list a niekoľko fotografií pripojených k nemu:
„Po 50 rokoch od ukončenia štúdia na Priemyselnej škole geologicko-baníckej v Spišskej Novej Vsi sme si my, bývalí študenti IV. C triedy dňa 29.10.2009 v priestoroch hotela Čierny orol v Rožňave pripomenuli školské povinnosti, radosti a starosti, ako aj celú našu banícku prax.
Študovať sme začali v roku 1955 v Rožňave na Priemyselnej škole baníckej, kde sme ukončili tri ročníky štúdia. Pretože v roku 1958 bola táto škola zrušená, štvrtý ročník sme ukončili v Priemyselnej škole geologicko – baníckej v Spišskej Novej Vsi. Štúdium na spomínanej škole ukončilo 27 maturantov.
Na začiatku tejto slávnostnej chvíle, stretnutí pri príležitosti 50. výročia od našich maturít, sme si minútou ticha uctili našich už nežijúcich spolužiakov. Bolo ich dvanásť. Potom každý z nás porozprával o svojej dlhoročnej baníckej práci a rodine. Niektorí z nás pokračovali v štúdiu na vysokej škole, ktoré ukončili ako inžinieri. Na stretnutí, ktoré v nás zanechalo hlboké zážitky, lebo sme sa od maturít doteraz nestretli, sa zúčastnili: Ing. Burdiga, Ing. Doboš, Ďurský, Hutník, Ivanko, Kirschner, Rákay a Ing. Štefančo. Náš triedny profesor Ing. Lovecký zo Spišskej Novej Vsi sa pre chorobu ospravedlnil, zaželal nám všetko dobré a bol veľmi rád, že sme na neho nezabudli. Posedenie trvalo do neskorých večerných hodín. Nasledujúce stretnutie sme si dohodli na rok 2012 na tom istom mieste v Rožňave.“
6. január 2010

Text: Ing. Doboš,
foto: Rákay