Vysvetlenia, na otázku pre gemeršänoch - ši vedä šva je to „handrlóg“

V Dlhej Lúke bola na odrazenie vody do mlyna postavená hať a pod ňou Muránka vymlela „žomp“. V ňom sa utopil pes a prepadajúca voda ho držala pri dne. Cigánom nahovorili, že je to „kurnas“, divý kanec. Cigáni nelenili a vybrali spomedzi seba jednoho plavca, ktorý ho mal vytiahnuť. Ten sa ponoril, ale rýchlo sa vynoril so zvolaním: „Kurnas má pazdurki!“ Odpoveď na otázku v titulku: V Nandráži tak volali masívnu reťaz, ktorou sa zaistilo zadné koleso voza tak, že reťaz bola medzi obručou a povrchom cesty, aby bol voz účinnejšie brzdený pri schádzaní po strmšom svahu.
28.1.2010

JKk