Recitátorka Antónia Muchová sa stala celkovou laureátkou Vansovej Lomničky

V dňoch 16. – 17. 4. 2010 v Banskej Bystrici sa uskutočnil už 43. ročník festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička. Ocenenie laureátka celej súťaže získala Antónia Muchová. Festival usporiadala Únia žien Slovenska v spolupráci s Ministerstvom kultúry, Štátnou vedeckou knižnicou – Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici a Krajskou organizáciou ÚŽS v Banskej Bystrici. Šiesty rok predviedli víťazky okresných a krajských kôl svoje recitátorské umenie v historickej budove Štátnej vedeckej knižnice. Predstavili sa aj interpretky z Báčskeho Petrovca zo Srbska. Odborná porota vyzdvihla vysokú úroveň pri výbere a interpretácii niektorých textov. Terézia Vansová prežila vyše tridsať rokov v Banskej Bystrici. Pri jej hrobe v ev. cintoríne jej účastníčky festivalu zložili poklonu za jej literárny, redaktorský a osobný prínos. Napriek tomu, že náš Gemer nebol zastúpený súťažiacimi ženami, uverejňujeme výsledky 43. ročníka festivalu Vansovej Lomnička 2010.

Vansovej Lomnička 2010

POÉZIA DO 25 ROKOV
1. miesto: Adriana Hovancová, 2. miesto: Ivana Bačíková, Bronzové pásmo: Denisa Gáliková, Kamila Horáková, Nikola Mešarová, Terézia Pešulová, Anna Štoberová.

POÉZIA NAD 25 ROKOV
1. miesto: Mgr. Daniela Arbetová – laureátka, Ľudmila Netíková, 2. miesto: Ing. Soňa Gogová, Mgr. Zuzana Kmeťová. Bronzové pásmo: Monika Bergszasziová, Ľudmila Hrušková, Alena Vlčková.

PRÓZA DO 25 ROKOV
1. miesto: Tatiana Sládkovičová, 2. miesto: Natália Gejdošová, Vladimíra Kolárová. Bronzové pásmo: Zuzana Behúnová, Zuzana Feketeová, Denisa Jacolová, Veronika Lattová, Zuzana Magurová.

PRÓZA NAD 25 ROKOV
1. miesto: Antónia Muchová - laureátka celej súťaže, Anna Sládkovičová – laureátka, Mária Račková, 2. miesto: Mgr. Kvetoslava Hrašková, Bibiana Kincelová, 3. miesto: Mgr. Marta Pribylinová. Zlaté pásmo: Anna Beťková, Martina Ogurčáková. Strieborné pásmo: Mária Galásová - aj cena za osobitý prínos, Bronzové pásmo: Iveta Burášová, Jasmina Šepšová, Zuzana Zelinková.
27.4.2010

Bc. Alica Bartková

POZNÁMKA: Viac fotografií na stránke www.majgemer.sk