Uľahčime drobným spevavcom prežiť dlhé chladné zimné obdobie

Zima sa nám tohto roku rozsnežila a zdá sa, že ešte potrvá. Sneh, posilnený mrazom pokryl bielou perinou nielen polia, lúky a stráne, ale aj okolie našich príbytkov. Vysoká snehová pokrývka neumožňuje malým druhom vtákov vyhľadávať potravu. Hrozí im preto v dôsledku vyčerpania zamrznutie. Navyše, husté sneženie, poľadovica a celodenný mráz spôsobujú rýchle spaľovanie energie. Preto ochrancovia prírody nabádajú ľudí, aby drobným spevavcom uľahčili chladné zimné obdobie. Vtáctvu môžeme veľmi jednoduchým spôsobom pomôcť prežiť náročné obdobie, kedy sa v prírode nachádza málo dostupnej potravy. Odmenou za pomoc nám bude pestrý život a vtáčí ruch na kŕmidle.
Básnik Milan Rúfus raz spisovateľovi Ivanovi Kadlečíkovi napísal: Pozdravujem Vás i Vaše sýkorky. Ivan odchýlil oblok, uvidel na zasneženej rímse ich šľapaje drobné, také vetvičky skrížené, také malé krížiky, tlmočil im pozdrav asi takto: Hej, dievčatá! Zvestujte to ďalej, do všetkých končín šírte: Milan Rúfus Vás srdečne zdraví. Bolo to pre nich radostné posolstvo, lebo so slovom ľudským na zobáčikoch, so slovom človeka na krídelkách azda aj krutý mráz, čo ich nevyhnutne čaká, bude znesiteľnejší a s piesňou pretrvajú, možno nezahynú. A sýkorky zamatové, hopkajúce po borových vetvách, skackajúce na okennej rímse, hojdajúce sa v krmítku, sa tvária celkom bezstarostne a dôverčivo zobkajú, čo im s vďakou pripravil ich priateľ človek.


10.2.2010

Text a foto Marta Mikitová