Vansovej Lomnička tohto roku s tridsiatkou najúspešnejších recitátoriek

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Úniou žien Slovenska už s niekoľkoročnou pravidelnosťou organizuje umeleckú súťaž v prednese poézie a prózy s názvom Vansovej Lomnička.
Poslaním spomínanej súťaže je podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien na Slovensku a pestovať vzťah žien k umeleckému slovu, tak ako sa o to po celý život usilovala spisovateľka Terézia Vansová, ktorej meno súťaž nesie. Tohtoročné podujatie sa uskutoční 16.-17. apríla 2010 v priestoroch ŠVK.
Začiatok oslavy umeleckého prednesu poézie a prózy spadá do roku 1967, kedy sa - na počesť spisovateľky, redaktorky prvého slovenského ženského časopisu Dennica aj bojovníčky za práva žien Terézie Vansovej - uskutočnil 1. ročník Vansovej Lomničky.
Tento rok sa na Vansovej Lomničke v Banskej Bystrici znova zíde tridsiatka najúspešnejších recitátoriek - žien všetkých vekových kategórií, ktoré do celoslovenského kola postúpili z okresných a krajských kôl, organizovaných Úniou žien Slovenska v spolupráci s miestnymi úradmi a osvetovými strediskami. Nebudú chýbať ani recitátorky zo Srbskej Vojvodiny, kde žije početná slovenská menšina. Ženy slovenskej národnosti zastrešuje Asociácia slovenských spolkov žien z Báčskeho Petrovca.
Hlavným spoluorganizátorom akcie je Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, ktoré poskytuje celej akcii potrebné zázemie, pomoc pri organizácii i sálu vhodnú pre umelecký prednes. Podujatie už tradične otvorí predsedníčka Únie žien Slovenska MUDr. Irena Belohorská spolu s riaditeľkou Štátnej vedeckej knižnice PhDr. Oľgou Laukovou.
13.4.2010

Bc. Alica Bartková