Gratulujeme pani Lengovej k úspešnému ukončeniu vysokoškolského štúdia

Pani Silvia Lengová z Rožňavského Bystrého dňa 29. júna 2009 slávnostne promovala na Trnavskej univerzite. Úspešne tak ukončila vysokoškolské štúdium popri zamestnaní na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Prevzala si diplom, čo ju oprávňuje používať akademický titul Mgr. K tomuto kroku jej blahoželám prostredníctvom stránky Maj Gemer predovšetkým preto, že je jednou z jej pravidelných prispievateľov a svojimi príspevkami z bydliska i zo širšieho okolia pomáha obohacovať stránku už niekoľko rokov. Zaslúži si obdiv i poďakovanie aj preto, že vysokoškolské štúdium ukončila na samé jednotky a to i napriek tomu, že si svoje povinnosti musela plniť popri náročnom zamestnaní a starostlivosti o početnú domácnosť, ako aj popri angažovaní sa v obecnom zastupiteľstve. Promócie v Trnave sledoval aj jej manžel a ich traja chlapci a určite boli na ňu právom veľmi hrdí. Pani Silvia, k tomuto významnému kroku Vám gratuluje

Dr. Ondrej Doboš