Pani Terézia Jančošeková je najstaršou občiankou Rožňavského Bystrého

Do Kroniky Rožňavského Bystrého v roku 2009 zapísali aj tieto dôležité údaje: Počet narodených detí - 6: 1. Peter ĎURSKÝ, 25. január, 2. Štefan MOROŇ, 2. marec, 3. Jakub ŠIMKO, 28. jún, 4. Lucia KREMPASKÁ, 26. júl, 5. Nela PÁSTOROVÁ, 5. september, 6. Petra HOLMOKOVÁ, 25. október.
Počet sobášov - 1: Ľuboš KREMPASKÝ – Monika KOLESÁROVÁ, 17. január.
Počet zosnulých - 11: 1. Ondrej DOBOŠ, 79 ročný - 7.január, 2. Jasmína DANKOVÁ, 3 ročná – 13. február, 3. Alexander DORČÁK, 82 ročný - 17. apríl, 4. Magdaléna TÓTHOVÁ, 59 ročná - 10. máj, 5. Andrej UHRIN, 80 ročný - 11. máj, 6. Daniel KOŠTIAL, 59 ročný - 4. júl, 7. Ing. Marián RUDNAY, 39 ročný - 1. august, 8. MUDr. Peter KOŽÁR, 78 ročný - 29. august, 9. Irena MOLNÁROVÁ, 80 ročná - 27. september, 10. Martin POLOMSKÝ, 67 ročný - 3. október, 11. Mária MOLNÁROVÁ, 83 ročná - 28. november. Na Rožňavsko-bystranskom cintoríne pochovali v roku 2009 aj rodákov, ktorí zomreli inde: Zuzana TOMKOVÁ, 65 ročná, Ondrej URBAN, Marián LETANOVSKÝ, 53 ročný, Helena STRMEŇOVÁ, 87 ročná.
Z Rožňavského Bystrého sa v roku 2009 odsťahovalo 15 obyvateľov: Jana DORKINOVÁ, Ivan GALATA, Ľuboslava GALATOVÁ, Martin GALATA, Ján GALATA, Ivan GALATA, ml., Ján TOMKO, Júlia BABIČOVÁ, Viktória KRIŠTOFOVÁ, Soňa KRIŠTOFOVÁ, Zlatica GUNÁROVÁ, Jana BENEDIKOVÁ, Filip PETRENKO, Ľudovít HAJDU.
Pani Terézia Jančošeková na Dni obce v roku 2009Do obce sa prisťahovalo 11 obyvateľov: Monika KREMPASKÁ, Magdaléna TÓTHOVÁ, Michaela MOROŇOVÁ, Zuzana DEMKOVÁ, Mgr. Eva DUSOVÁ, Ing. Ladislav DUSA, Patrik MOLNÁR, Tatiana TOMKOVÁ, Janka FORGÁČOVÁ, Katka FORGÁČOVÁ, Bc. Katka FORGÁČOVÁ.
Najstaršou občiankou obce je Terézia JANČOŠEKOVÁ, nar. 12.10.1913 - 96 rokov, najstaršími občanmi - mužmi sú: Ján DOBOŠ , narodený 25.7. 1923 a Ján GAJDOŠ, nar. 12.11. 1923.
Počet obyvateľov k 31.12.2009 je 578.

12. január 2010

MG - Obecný úrad