Potvrďme aj v roku 2010 bohatú kultúrnu úroveň nášho Gemera

Vážení priatelia, keďže na začiatku roka je zvykom hodnotiť svoju predchádzajúcu prácu, dovoľte mi, aby som sa pár vetami zmienil o tom, ako sa darilo, či nedarilo stránke Maj Gemer. V úvode sa musím pochváliť, že v roku 2009 stránka dosiahla niekoľko pekných výsledkov. Darilo sa jej získavať stále viac návštevníkov, za celý uplynulý rok uverejnila až polovicu príspevkov, ktoré boli uverejnené od začiatku jej 7 ročnej existencie. Aby to bolo presnejšie, tak sa to týka 494 príspevkov väčšinou od vás, ktorí stránku nielen čítate, ale do nej aj prispievate. Samozrejme okrem tých, ktoré boli uverejnené v rubrike Krátke správy, ktorých som narátal 211. Najúspešnejším prispievateľom bol Dr. Jozef Sabo z Rakovnice, ktorého príspevky sa objavili na stránke až 44 krát. Stal sa teda najpravidelnejším prispievateľom článkov, ale i fotografií k nim. Druhým bol pán Miloš Leng z Rožňavského Bystrého s 24 príspevkami, tretím je pán PaedDr. Milan Sajenko zo Slavošoviec s 18 príspevkami. Pani Mgr. Silvia Lengová z Rožňavského Bystrého prispela 14 článkami a pani Božena Miháliková z Ochtinej s 12 príspevkami. Potešiteľné je aj to, že jelšavská mestská knižnica sa prezentovala s 12 článkami a pán Ondrej Hronec s manželkou Danielou prispeli takisto 12 článkami. Som rád, že medzi ne môžem zarátať i články z knižky Jur Hronec z Gočova, ktorej sú spoluautormi a ktorá priblížila roky mladosti i vedeckej práce nášho slávneho rodáka, zakladateľa najmä slovenského technického vysokého školstva. Dobrej spolupráci sa teším s Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave, odkiaľ pochádza nemálo autoriek článkov stránky Maj Gemer. Podporu som našiel aj medzi Gemerskopolomčanmi, ktorí stále viac píšu o svojej obci a aktivitách spoluobčanov. Nemalú mieru na tom má aj ich starosta Ján Chanas, ktorý ma iniciatívne informuje o udalostiach v obci. Spomeňme aj ďalších pravidelných autorov. Sú to: Branko Pástor zo Severného Írska, Oľga Benediktyová z Rožňavy, Rudolf Pellionis z Košíc, Ľudovít Barančok z Revúcej, Ján Slovinec z USA, Ernest Hauser z Revúcej, Marta Mikitová z Levíc, Karol Žigo z Revúcej, Ján Kekeňák z Bratislavy, Ondrej Rozložník z Rožňavy, Ondrej David z Popradu a Zlatica Hálková z Rožňavy. Aj keď sa nevyhlásila žiadna súťaž pre autorov webstránky Maj Gemer je potešiteľné, že medzi autormi sa objavilo až 157 verných Gemeru a Gemerčanov z rôznych kútov Slovenska, ale boli medzi nimi aj Slováci žijúci ďaleko za hranicami vlasti.
Cením si, že pravidelnou čitateľkou stránky sa stala mladá imobilná Gemerčanka Erika Mogyoródiová, ktorá si našla čas i na prezentáciu svojej tvorby na stránke a prostredníctvom nej našla tiež nových priateľov a kamarátky. Teší ma, že prof. Ondrej Hronec obohatil stránku svojimi najnovšími literárnymi prácami, približujúcimi tak svoje rodisko Gočovo, ako i jeho najslávnejšieho rodáka Jura Hronca. Teší ma rovnako príspevok pani prof. Kolibiarovej, ktorá takisto priblížila prvé kontakty s týmto naším rodákom ešte z čias svojho vysokoškolského štúdia. Vysoko si vážim prácu pani Marty Mikitovej, ktorá neúnavne očisťuje jazyk stránky od nesprávnej štylistiky, chýb, či preklepov. Pracovitého človeka som našiel v Dr. Jozefovi Sabovi, ktorý ochotne spracováva zo života vidiečanov to, na čo by inde nenašiel priestor a možno ani pochopenie. Rovnako ma teší, že prispeli na stránku aj najlepší pedagógovia okresu. Rád uverejňujem práce mojich spolužiakov, bývalých kolegov a teší ma, že medzi nich patrí aj zrejme môj najstarší prispievateľ a krajan 85 ročný pán Vojto Bradovka s manželkou z Nadabuly. A samozrejme si cením všetkých ďalších prispievateľov, ktorých tu však menovite nie je možné uviesť.
Rovnako sa podieľali na tom, že o Gemeri sa viac začína hovoriť i obdivovať ho aj medzi samotnými jeho obyvateľmi. Ba poniektorí mi napísali, že sami nevedeli o tom, že Gemer je až tak kultúrne vyspelý, s bohatou históriou, ako sa na stránke Maj Gemer píše, hoci tu už toľké roky žijú.
Čo by som si prial do nového roku? Zlepšiť technickú úroveň stránky. Zdá sa mi, že na to ale už sám nebudem stačiť, hoci by som bol rád, keby bola celá od základov moja. Technická zdatnosť sa však stále viac prejavuje u mladších programátorov. Ukazuje sa, že je veľmi náročné naprogramovať stránku, dopĺňať ju o príspevky svoje a iných, upravovať nielen písané, ale i obrazové dokumenty. Nebyť toho, že mi v tom veľmi pomáha pani Marta, asi by som už dávno všetko nechal tak. Možno by sa to páčilo poniektorým, ktorí sa snažia robiť nie vždy korektnú konkurenciu v poskytovaní informácií a správ z Gemera, ale zatiaľ ma to baví a vidím, že moja práca má aj zmysel.
Bolo by to ešte lepšie, keby všetci, na ktorých som sa obrátil v priebehu roka, dodržali slovo, ktoré mi dali. Predstavujem si, aby stránku tvorili predovšetkým príspevky od tých, ktorí ju aj čítajú. Mnohí sa však spoliehajú na to, že však napíše niekto iný, alebo že všetko stihnem aj sám. Rád poskytnem nielen priestor, ale aj odborné rady ako písať článok, správu, reportáž, či esej, alebo podobný literárny útvar. Snáď sa k tomu tiež postupne dostaneme. Myslím si však, že ak človek na niečo sám príde, viac si to bude vážiť a dlhšie to u neho potom zotrvá. Zdá sa, že potenciál na to horný i stredný Gemer má, len chýba väčšia smelosť od jednotlivých autorov sa prezentovať.
Verím, že rodina môjho Gemera sa bude naďalej rozrastať.
Do budúcnosti budem rád, keď sa stretnem s ochotou starostov nielen z Rakovnice, Slavošoviec, Gemerskej Polomy, Honiec, Rudnej a Rožňavského Bystrého, ale aj z iných dedín horného a stredného Gemera a tiež s ochotou primátorov miest tohto regiónu. Snáď o tom popremýšľajú ako ešte viac propagovať náš Gemer, ktorý mnohí milujeme, aj keď sme roky mimo jeho hraníc.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí prispeli vlastnými príspevkami k stále zvyšujúcej sa úrovni stránky Maj Gemer, ale aj tým, ktorí si obľúbili stránku a pravidelne ju navštevujú a šíria jej dobré meno medzi inými nielen v Gemeri, ale po celom svete. Ešte raz - vďaka Vám priatelia!
2. január 2010

Ondrej Doboš