Pred 50 rokmi prišiel do Rožňavského Bystrého pracovať básnik Ján Stacho

Ján Stacho, slovenský básnik v rokoch, keď pracoval v Rožňavskom Bystrom ako lekár Práve pred 50 rokmi do obce Rožňavské Bystré nastúpil pracovať ako lekár významný slovenský básnik Ján Stacho. Pripomeňme si pri tejto príležitosti i pri príležitosti 74. výročia jeho nedožitých narodenín (1.1.1936) niekoľko básní z jeho tvorby a krátko z jeho života.

Ján Stacho (1.1.1936 Trnava - 15.7.1995 Bratislava) - básnik, prekladateľ, lekár. Po zavŕšení štúdií na Lekárskej fakulte UK v Bratislave bol v rokoch 1960-63 lekárom v Rožňavskom Bystrom a Šenkviciach. Neskoršie pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave, od roku 1969 ako kultúrny atašé čs. veľvyslanectva v Indii. V roku 1970 sa stal šéfredaktorom Revue svetovej literatúry. Bol jedným z najosobitejších slovenských básnikov-konkretistov tzv. Trnavskej skupiny, ktorý do svojej poézie vnášal nové senzibilné videnie sveta a drsných faktov života. Venoval sa aj prekladateľskej činnosti.
Poézia: Svadobná cesta (1961), Dvojramenné čisté telo (1964) - Zážehy (1967), Apokryfy (1969), Z prežitého dňa (1978). Výbery z poézie: Čítanie z prachu (1970), Básne (1977).
Dráma: Hadí princ (1981). Tvorba pre deti a mládež: Čokoládová rozprávka (1959).
Preklady: Pierre Jean de Béranger: Piesne (1963), Arthur Rimbaud: Opitá loď (1964), K. J. Galczyňski: Nočný testament (1965), Marianna Alcoforadová: Spoveď (1966), A. Berterand: Gašpar noci (1967), S. J. Perse: Anabáza (1968), D. Thomas: Tento chlieb, ktorý lámem (1969), Pablo Neruda: 20 básní o láske a jedna pieseň zúfalstva (1971), S. Raičkovič: Kamenná uspávanka (1974), Preklady (1986), výber z prekladov - sumerská poézia, poézia afrických kmeňov, spevy černokožcov, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Corbiére, Perce, Walt Whitman, Pablo Neruda, Thomas a i.
5. január 2010

Text: M. Mikitová

Ján Stacho: Ján Stacho: Ján Stacho: Ján Stacho: Ján Stacho: Ján Stacho: