Ilustračné foto - internet

Pútače nielen vítajú návštevníkov, ale aj vychovávajú k hrdosti k obci

Pred vstupom do obce Rožňavské Bystré, smerom od Rožňavy i od Štítnika, vítajú jej návštevníkov, ale aj tých, ktorí ňou iba prechádzajú, pekne upravené pútače. Tvorí ich erb obce a uvítací príhovor: Vitajte v obci Rožňavské Bystré.
Nápad postaviť ich vedľa hlavnej cesty bol nápadom starostky obce pani Želmíry Gonosovej, hneď potom, ako ju tohto roku zvolili do funkcie. Prečo sa k tomu rozhodli, mi povedala: „Viete, keď cestujem smerom do Košíc, aj smerom na Dobšinú, všímam si dediny a v jednej ma upútal takýto pútač. Tak sme v obci dali hlavy dokopy a vznikli tieto pútače, o ktorých je reč. Práve jeden z nich bol zobrazený aj na pozvánke na tohtoročný Deň obce. Vznikli aj vzhľadom na to, že bývame vo veľmi peknom prostredí - a stále si to mnohí nevieme nejako oceniť - lebo takúto prírodu nám závidia mnohí. Mám priateľku z Košíc, ktorá chodí ku mne na návštevu a nedala by za nič, keď sa môže pokochať našou Plešiveckou planinou, Tureckou dolinou a chatou na "Zemoch", či "Šimkovou chatou". Po dohode s naším ochrancom prírody a učiteľom na dôchodku Jánom Dávidom vznikol návrh ako nápad zrealizovať a vyhotoviť aj ďalšie dva púťače, ktoré už teraz tiež máme v obci osadené. Jeden smerom k Bielemu potoku, ktorý informuje o Národnom parku Slovenský kras a o jeho ochrane, ktorého časť sa rozprestiera nad obcou na Plešivskej planine. Druhý stojí pred Obecným úradom, takmer v strede obce. Domácich i prichádzajúcich turistov obidva pútače informujú aj o okolitej kráse prírody, aj o histórii i o prvej písomnej zmienke o našej obci.“
Keď som bol začiatkom júla t. r. na návšteve v Rožňavskom Bystrom, môj bývalý sused Mgr. Ján Dávid mi so zanietením rozprával ako sa do projektu pustil, keď si na jeho realizáciu vybral ďalšieho suseda, Jána Kvačana. Poradil sa s odborníkmi na ochranu prírody a krajiny v Brzotíne a vysúkali si rukávy. Použil pri tom veru i vlastný materiál, len aby pútače rýchlo začali plniť svoj účel. Vďačne im pri tom pomáhala aj jeho manželka Helena Dávidová, tiež učiteľka na dôchodku. Veď bolo treba pri tom aj presnú a jemnú ženskú ruku.
V tom čase ešte mali vyriešiť zakrytie pútačov strieškami. Voľný čas takto využili na to, aby sa aj obec Rožňavské Bystré nielen popýšila peknými pútačmi, ale aby si aj domáci viac vážili z toho, čo im príroda poskytuje.
Dnes sa zastavujú v Rožňavskom Bystrom aj ďalší záujemcovia z okolitých obcí a radia sa, ako aj u nich postaviť účelné pútače, aby plnili svoje poslanie.
10. október 2009

Ondrej Doboš
Fotografie: Dr. J. Sabo