V Obecnej knižnici v Rožňavskom Bystrom majú asi 2 500 titulov kníh

Neďaleko základnej školy, v budovej bývalého baníckeho domu, máme v Rožňavskom Bystrom aj Obecnú knižnicu, ktorá má u nás tradíciu už niekoľko desiatok rokov. Pred 15 rokmi bola presťahovaná z iného miesta v obci, do starého baníckeho domu v podkroví, kde predtým sídlil zubný lekár. Pracujem tu už niekoľko rokov ako knihovníčka. Knihovnícku prácu najprv prevzala po dlhoročnej zanietenej knihovníčke, pani učiteľke Slávke Dorkinovej moja dcéra a teraz tu pracujem ja sama.
Je to pre mňa vlastne aj záľuba, lebo knihy ma bavili už od detstva a tu som sa ocitla ako v kráľovstve, kam chodím veľmi rada každý piatok popoludní a objavím stále niečo nové, čo som ešte nemala možnosť prečítať.
Každý rok v marci, kedy sa pripomína Mesiac knihy, chodia žiaci z tunajšej základnej školy a materskej školy na prehliadku knižnice. Niektorí sú už pravidelnými čitateľmi so svojím vlastným čitateľským preukazom a je to milé, keďže práve na podnet pani učiteľky a podľa vzoru ostatných čitateľov sa deti samé prihlásia, lebo ich tá či oná kniha pri návšteve zaujala. Rozprávame sa aj tom, že v našej obci pôsobil pred 155 rokmi aj evanjelický farár a rozprávkar Pavol Emanuel Dobšinský, ktorého knihy máme zvlášť vyčlenené, aby si ich mohli čítať. Deti chceli vidieť, ako vyzeral na obrázku P. E. Dobšinský, tak som im ho zväčšila z encyklopédie a nabudúce bude zavesený v rámčeku nad knižkami.
Návštevníci knižnice si majú z čoho vyberať, máme asi 2500 titulov kníh starších, ale aj novších, na nákup ktorých sa pravidelne z rozpočtu obce vyčleňuje celkom slušná suma. Žiaľ, z celkového počtu obyvateľov obce je málo aktívnych čitateľov. Máme tu síce niektorých "skalných", ako je pán Ondrej Dovec. Ďalší sú: Ing. Ján Ilašenko so svojou vnučkou Natálkou, súrodenci Veronika a Filip Znakovci, Miladka Šimková, Janka a Janko Gonovci, Radka Kučerová, Stanka Lajčáková, Tonka Uhrinová so synmi Tomášom a Ľubkom, Miloško Uhrin, Janko Ertl.
Deti, ktoré čítajú, sa podľa vyjadrenia pani učiteľky vďaka knižkám zlepšili v čítaní a rozšírili si slovnú zásobu. Nie každý rodič si uvedomuje, že dnes dieťa pri počítači nezíska bohatsvo poznania, nezíska obrazotvornosť, fantáziu. A mnohé menšie deti sa vyjadrili, že doma im nikto nečíta rozprávky. Pani učiteľky pre niektoré deti akoby nahrádzali rodičov pri večernom čítaní.
O čítanie, hlavne v zimnom období, majú záujem práve viac dospelí, ako napríklad niektoré naše ženy - Mária Rudnayová, Helena Šoltésová, Mária Ďurská. Budem sa tešiť na každého nového čitateľa a radi zakúpime ďalšie nové knihy, o ktoré bude záujem. Veď knihy sú dnes pomerne drahá, ale prospešná investícia pre formovanie osobnosti, hľadanie vzorov a pre duševný rozvoj mladého človeka. Knižnica by si zasluhovala krajšie a kultúrnejšie prostredie, kde by sa príjemne cítili všetci návštevníci.
Pripájam aj zábery, ktoré som urobila tohto roku pri akcii Marec - mesiac knihy, kedy boli skoro všetky žiaci zo Základnej školy Rožňavské Bystré v knižnici. Prajem si, aby si našli cestu ku knihám a hlavne čas na ich čítanie. Všetkým čitateľom prajem krásne zážitky s knihami nielen v marci, ale po celý rok.
27.3.2010

Marta Lajčáková